حرکات اصلاحی

دسته بندی مطالب
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی روشی است که به درک درستی از آناتومی، کینزیولوژی(حرکت‌شناسی) و بیومکانیک برای رفع حرکات جبرانی و عدم تعادل برای بهبود کیفیت کلی حرکت

مطالعه بیشتر »