برنامه ورزشی

تیم بادی ساینس با بهره گیری از شیوه های علمی و کاربردی و سیستم های نوین تمرینی شما را برای رسیدن به ایده آل تان در کمترین زمان ممکن همراهی میکند

مربیان ما

سید امیررضا اسداللهی
سید امیررضا اسداللهیکارشناس تربیت بدنی
Read More
سیدامیر رضا اسداللهی کارشناس تربیت بدنی و دارای مدارک حرفه ای:
غواصی، غریق نجاتی، ماساژوری، مربی گری بدنسازی و ...
دکتر ساوالان سیدجلالی
دکتر ساوالان سیدجلالیدکترای تربیت بدنی
Read More
دکتر ساوالان سیدجلالی 🎫 فیزیولوژیست ورزشی 🎫 تغذیه ورزشی 📋طراح برنامه بدنسازی 📚مدرس دانشگاه
Previous
Next

لطفا ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید

برای دریافت برنامه تغذیه و تمرینی و همچنین مشاهده سوابق برنامه ها باید وارد شده و یا ثبت نام کنید